login
password
registration reminder  

Základné typy konfliktov v modeloch úloh

1. Škodlivé pôsobenie
A~~~>B
A pôsobí škodlivo na B (vlnitá šipka). Požaduje sa odstrániť škodlivé pôsobenie a nekomplikovať pritom A ani nemeniť B. (úloha o ochladzovaní strusky)

2. Reakcia
    ___
  /         \.
A<~~~B
A pôsobí užitočne na B (plná šipka), ale pritom trvalo, alebo v určitých fázach vzniká opačné škodlivé pôsobenie.
Požaduje sa odstrániť škodlivé pôsobenie pri zachovaní užitočného pôsobenia. (úloha o oddelení bednenia po zatvrdnutí betónu)

3. Spojené pôsobenie
    ___
  /        \.
A~~~>B
Užitočné pôsobenie A na B je sprevádzané (alebo sa strieda so) škodlivým pôsobením. Požaduje sa odstrániť škodlivé pôsobenie pri zachovaní užitočného pôsobenia.
(úloha o pridaní prášku do kovu)

4. Združené pôsobenie
    .--->B1
  /         |
A~~~>B2
Užitočné pôsobenie A na jednu časť B(B1) je sprevádzané škodlivým pôsobením na druhú časť B(B2), ktoré sú spolu spojené.
Požaduje sa odstrániť škodlivé pôsobenie na B2 pri zachovaní užitočného pôsobenia na B1.
(úloha o podstavci pre sochu F.Grantovej z románu A.Grina - "bežiací vo vlnách")

5. Vedľajšie pôsobenie
    .--->B
  /         |
A~~~>C
Užitočné pôsobenie A na B je sprevádzané škodlivým pôsobením A na C, pričom A,B i C tvorí systém. Požaduje sa odstrániť škodlivé pôsobenie na C pri zachovaní užitočného pôsobenia a nenarušení systemu. (úloha o skúškach kachličiek)

6. Spojené pôsobenie
~>A--->B
Užitočné pusobenie A na B je sprevádzané škodlivým pôsobením na samotné A, zároveň to býva nutnosťou "zozložitenia" (komplikácia)A. (úloha o automatickom nastavení teploty pájky)

7. Nezlúčiteľné, krížiace sa pôsobenie
A ----.                     _
          \.                 /   \   /
C-..->B             A       X     B
                              \_/   \
Užitočné pôsobenie A na B je nezlúčiteľné s užitočným pôsobením C na B (napríklad: opracovanie a meranie) sprevádzané škodlivým pôsobením A na C, pričom A,B aj C tvoria systém.
Požaduje sa zabezpečiť pôsobenie C na B pri nezmenenom pôsobení A na B. (úloha o zmeraní priemeru brúsneho kotúča)

8. Neúplné pôsobenie, alebo nepôsobenie
    ___
  /         \.
A~..~>B             A- - -B             -..->B
A pôsobí užitočne na B, pričom však je potrebné rôzne pôsobenie. Alebo A nepôsobí na B. Niekedy nieje A vôbec zadané. Je potrebné zmeniť B, ale
nieje známe akým spôsobom. Požaduje sa zabezpečiť pôsobenie na B pri zachovaní jednoduchého A. (úloha o mazaní válcov pri valcovaní)

9. Mlčanie
A -..-> B             A~..~>B
Nieje k dispozícií informácia (vlnitá bodkovaná šipka) o A, alebo o B, alebo o vzájomnom pôsobení A a B. Požaduje sa získať potrebnú informáciu.(úloha o nájdení otvoru v chladiacom agregáte)

10. Neregulovateľné (prípadne zbytočné) pôsobenie
A -.-.-> B
A pôsobí na B neregulovateľne (napríklad: nepretržite), pričom je potrebné ovládateľné pôsobenie (napríklad: striedavé). Požaduje sa urobiť pusobenie A na B regulovateľným (bodkočiarkovaná šipka). (úloha o vypúšťaní ocele z panvice)