login
password
registration reminder  

Metóda Modelovania Trpaslíkmi - MMT

Sherlock Holme's

Metóda modelovania trpaslíkmi je dôsledkom princípu empatie, keď sa vedec "vcíti" do skúmaného objektu,
"vstúpi do neho", predstavuje si, že sám sa stal týmto objektom, alebo niektorou jeho súčasťou. Z pozície objektu, ktorým ako keby bol on sám,
z hľadísk "výhodných" pre objekt potom hľadá možnosti riešenia problému. Napríklad Synektika od Wiliama J.J.Gordona
je založená na využití metodiky brainstormingu, doplnenej mimo ine o 4 druhy analógií.
Jednou z nich je aj analogia antropomorfická, alebo osobnostná analógia.

Nevýhodou princípu empatie je, že sa vynálezca obvykle podvedome vyhýba takým riešeniam, ktoré
sú nevhodné pre ľudský organizmus - delenie, rozdrobenie, rozpustenie v kyseline... Tento psychologický efekt
je možné eliminovať použitím metódy modelovania trpaslíkmi (MMT).
Podstatou MMT je, že si riešiteľ predstavuje objekt ako väčší počet (skupinu) trpaslíkov.
Modelovanie metódou MMT si zachováva prednosti empatie (názornosť, jednoduchosť, rozumné chovanie), ale nemá zmienený nedostatok.
Vďaka obrázkom s MMT sa výrazne znižuje psychologická zotrvačnosť (funkcnia fixácie),
ktorá je silne zviazaná s obvyklým a viditrľným tvarom, alebo zobrazením objektu.

V úlohach merenia je výhodnejšie znázorniť si meranú časť nie ako nepretržitú, spojenú radu trpaslíkov, ale
radšej "od jedného" s medzerami. Možno preto, že to vyvoláva predstavu meradla.
Ešte lepšie je, keď sú trpaslíkovia rozmiestený do vrcholov trojuholníka a ešte výhodnejsie je uvažovať trojuholníky, ktoré
nie sú rovnostranné ani rovnoramenné. Nekdy sa dokonca ukazuje za efektívne uvažovať krivkové strany trojuholníka.

V 90-tych rokoch minulého storočia existovala počítačova hra LEMMINGS, ktorá bežala pod operačným systémom DOS.
Cieľom hry bolo pomocou trpaslíkov vyriešiť nejaké konkrétne zadanie, večšinou presunúť skupinu trpaslíkov z bodu A do bodu B.

MS DOS Lemmings