login
password
registration reminder  

Typické chyby vo vývoji technických systémov

Všeobecné systematické chyby, ktoré sa vyskytujú počas každej etapy vývoja systémov:

 1. Technický voluntarizmus - presvedčenie, že technický rozvoj môže zavisieť od vôľoveho rozhodnutia.
 2. Nepochopenie podstaty a úlohy protikladov technického rozvoja - pokusy zosiľovať jednu z vlastností systému, bez ohľadu na zhoršenie iných. Individuálne zdokonalovanie prvku systému, bez ohľadu na systémový efekt
 3. Prešľapovanie na mieste - rozpracovavanie a zavádzanie drobných zdokonalení namiesto významných zmien v systéme. (poplatok za vyhľadávanie metódou pokus - omyl)
 4. Zabiehanie dopredu - predčasné zavádzanie nových prvkov, ktoré niesu prispôsobené s ostatnými subsystémami.

Špecifické chyby charakteristické pre konkrétne etapy S-krivky.

S - krivka
Chyby 1. etapy

 • "Nedostatok novosti" - nedostatočná smelosť pri vyuzívaní nových prístupov pri tvorbe nového systému znižujúca jeho efektivitu
 • "Prebytok novosti" - zakomponovanie do jediného systému príliš veľké množstvo nových riešení
 • Zaradenie takých subsystémov do systému, ktoré niesu určené k spoločnej prevádzke (aj keď realizujú svoje funkcie nejlepším spôsobom)
 • Pokusy o napodobovania "dospelých" systémov (ktoré sú v 2. a 3. etape vývoja) - napríklad nadmerné komplikovanie systému v 1. etape, prechod k dynamickému,
  rozladenému, zjednodušenému systemu ešte pred dopracovaním základného funkčneho reťazca.
 • Zaradenie subsystému s obmedzenými vývojovými zdrojmi
 • Pokusy o prechod k zavadeniu systému s vysokou urovňou faktorov výdajov - nedostatočná spoľahlivosť systému, vysoké náklady, nutnosť náročnej údržby atď.
 • Pokusy o zavedenie systému bez odpovedajúceho zabezpečenia zo strany podporných systémov
 • Obmedzenie možností systému na jedinú, nie práve nejperspektivnejšiu aplikáciu.


Chyby 2. etapy
 • Zachovanie konštrukčných a technologických riešení z prvej etapy pri prechode k masovej výrobe (manualna práce, "dokončovanie na mieste" atď.)
 • Nepochopenie nutného ukončenia lavinovitého nárastu najdôležitejších parametrov systému - vznik obmedzení vo vývoji a nedostatočné pokusy o včasný odhad možných obmedzení
 • Nesprávna voľba smeru zdokonaľovania systému. Pri ponechaní subsystému, ktorý vyčerpal možnosti rastu začať zdokonľovanie ostatných subsystémov nevedie ku kvalitatívnemu zlepšeniu systému.

Chyby 3. etapy
 • Snaha predlžovať život starého systému namiesto prechodu k vývoju nového vedie ku kompromisným riešeniam. Komplikácie stavajúceho systému vedú k "gigantizmu",
  keď nárast výdajových faktorov výrazne prevyšuje nárast úžitkových funkcií. Ideálnosť systému klesá.
 • Predčasné zrieknutie ďalšieho zdokonaľovania systému, ktorý ešte nevyčerpal svoje vývojové rezervy a jeho náhrada za nový.
 • Namiesto prechodu k principiálne novému systému návrat k už absolvovanej etape vývoja.
 • Imitácia vývoja - séria drobných zdokonalení druhoradých subsystémov, zavedenie čisto dekoratívnych prvkov
 • Boj proti novému systému. Zveličovanie nedostatkov inovácie, priama diskreditácia.