login
password
registration reminder  

Fázy tvorivého procesu

FŠzy tvorivťho procesu [POKORN›, JiÝŪ. TvoÝivť myölenŪ. Brno : Akademickť nakladatelstvŪ CERM, 1996. s.6.-8.]

  1. IniciŠcia - nabudenie
  2. OrientŠcia - vymedzenie
  3. PreparŠcia - prŪprava rieöenia
  4. InkubŠcia - dozrievanie
  5. IluminŠcia - osvietenie
  6. VerifikŠcia -overenie
  7. ElaborŠcia - prepracovanie nŠpadu
  8. RealizŠcia - vyhotovenie
  9. EvaluŠcia - vyhodnotenie