login
password
registration reminder  

Základné princípy eliminácie technických rozporov

Charakter rozporu
Tvorivá úloha sa stáva vynálezcovskou úlohou, nech už sa vzťahuje ku ktorejkoľvek oblasti činnosti, iba v tom prípade,
ak obsahuje rozpor, ktorý je potrebné prekonať, odstrániť, alebo v krajnom prípade silne oslabiť.
Postaviť dom podľa projektu je technická uloha .
Urobiť výpočty konštrukcie podľa známych vzorcov, to je úloha inžinierska.
Navrhnúť dom, ktorý bude pohodlný a lacný, pričom je potrebné nájsť kompromis medzi "pohodlným" a "lacným", to je konštruktérska úloha.

Charaktery rozporov:

 1. Administratívne rozpory - "Je potrebné získať to a to, ale nieje známe, ako toho dosiahnúť."
 2. Technické rozpory
  • "Jedna vlastnosť skúmaného systému je v rozpore s inou jeho vlastnosťou."
  • "Zlapšenie jedného ukazateľa nevyhnutne zhoršuje druhý ukazateľ."
  • "Konflikt systém -> podsystém, alebo systém -> nadsystém." Konštruktér hľadá kompromis, vynálezca hľadá riešenie, ktoré eliminuje kompromis.
  • "Riešenie problému na inej úrovni, než na tej, na ktorej bol problém vytvorený." Správna formulácia technického rozporu výrazne urýchľuje proces tvorivého riešenia.
 3. Fyzikálne rozpory - "Časť skúmaného systému musí byť v určitom stave, aby vyhovovala jednej požiadavke úlohy a súčasne sa musí nachádzať v opačnom stave, aby
  splnila inú požiadavku tejto úlohy." Fyzikálny rozpor je vnútornou príčinou každého technického rozporu, preto je jeho formulácia znakom odhalenia a pochopenia podstaty úlohy.
  Keďže jedna a tá istá hmotná časť systému nemôže byť v tom istom okamžiku v dvoch skupenstvách, ostáva rozdeliť nezlúčiteľné vlastnosti
  jednoduchými fyzikalnými zmenami:
  1. v priestore - zloženie systému z dvoch rôznych častí (s rôznymi vlastnosťami)
  2. v čase - nech má systém postupne (alebo stridavo) jedny a potom iné vlastnosti
  3. využitím prechodových stavov látok - nech je príslušná časť systému zhotovená z látky, ktorá je v daných podmienkach v prechodovom stave (topenie, tuhnutie, odparovanie, sublimácia,...)
   pri ktorých, na určitú dobu, vzniká niečo obdobného ako zmes látok rôznych vlastností...