login
password
registration reminder  

Nástroje TRIZ

Nr Nástroj TRIZ Účel použitia
1. Technické rozpory formulovanie rozporov
2. Tabulka rozporov prekonanie technických rozporov
3. VEPOLová analýza abstraktný model systémov skládajúci sa z hmotných látok a polí
4. Modelovanie objektov znázornenie pozitívnych a negatívnych závislostí v sieťovej štruktúre systému, zviditelnenie technických a fyzikálnych rozporov
5. Modelovanie funkcií previazanie jednotlivých funkcií v celom systéme
6. Princíp separácie (fyzikálnych rozporov) rieši rozpory pomocou oddelenia požiedavkov
7. Bionika prenáša biologické princípy do techniky
8. Operátori MKZ pozorovanie hypotetickej situácie vytvorenej s ohľadom na materiál náklady a čas
9. Kontrolné zoznamy inovácií - Innovation situation questionaire analýza súčastnej situácie, histórie vzniku a ideálnych stavov
10. Kontrolné zoznamy zdrojov zachytenie disponibilných zdrojov
11. Predvídanie možných vád teoretické pozorovanie problémov spôsobených zámerným jednaním (katastrofický scenár)
12. 8 princípov evolúcie odvodzovanie princípov zo vzorov vývoja technických systémov
13. Idealný systém využitie vývojových trendov k dosiahnutiu ideálneho stavu
14. Trimming (tdolaďovanie) analytické sledovanie modelov objektov s ohľadom na hodnotu