login
password
registration reminder  

Fázy tvorivého procesu

Fázy tvorivého procesu [POKORNÝ, Jiří. Tvořivé myšlení. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 1996. s.6.-8.]

  1. Iniciácia - nabudenie
  2. Orientácia - vymedzenie
  3. Preparácia - príprava riešenia
  4. Inkubácia - dozrievanie
  5. Iluminácia - osvietenie
  6. Verifikácia -overenie
  7. Elaborácia - prepracovanie nápadu
  8. Realizácia - vyhotovenie
  9. Evaluácia - vyhodnotenie