login
password
registration reminder  

Úvod do Teórie Řešení Inovativních Zadání - TRIZ

Metodika TRIZ - Tvorba a Řešení Inovačních (až invenčních) Zadání je určena pro techniky, inženýry,
učitele odborných předmětů (a nejen pro ně), kteří hledají tvůrčí řešení technických problémů.

Genrikh Saulovich Altshuller Respektuje systémový přístup k problému, umožňuje inspirativním, atraktivním a osvojitelným způsobem nalézat koncepty
(ideje, nápady) jak zdokonalit techniku. Metodika TRIZ má počítačovou podporu v podobě
znalostního (expertního) systému Invention Machine, ale i sama o sobě je metodika významnou podporou řešitele.

Autorem metodiky TRIZ je Genrikh Saulovich Altshuller (1926-1998), sovětský vědec a vználezce, který se přibližně od roku 1946 věnoval studiu
ohromného množství patentům a následným zobecněním úspěšných řešitelských postupů do podoby TRIZu.

Metodika TRIZ v posledním desetiletí zaujímá mezi jinými metodami podpory technické tvůrčí práce (brainstorming, synektika,…)
zcela dominantní postavení, protože respektuje jak potřebný systémový přístup ve fázi analýzy (rozboru) řešeného problému, aby
byly zformulovány inovační zadání (Co řešit, Proč řešit), tak podněcuje potřebnou kreativitu (tvořivost) řešitele ve fázi syntézy
(hledání řešení, nápadu, konceptu řešení), a to doporučeními získanými studiem patentů.

Základem TRIZ je postulát, že technika se rozvíjí podle určitých zákonů, které je nutné objasnit a použít pro další rozvoj techniky.
Jinak řečeno, rozvoj techniky je dialektický, nezávislý na vůli člověka.

Přežijí pouze ty systémy, které jsou v souladu se zákony rozvoje.

Karen Gadd - TRIZ for Engineers Algoritmus řešení vynálezcovských úloh - ARIZ, navazuje na TRIZ a slouží jako postup pro řešení inovativních úloh.

Zdroj:
Wikipedia,
K. Andrejsek.: Metóda řešení vynálezeckých úloh TRIZ/ARIZ, Praha 1989

DEVOJNO, I., BUŠOV B. 1994. Zdokonalovani technickych systemu metodikou TRIZ, Brno 1994
Karen Gadd, Clive Goddard (Illustrator),: TRIZ for Engineers: Enabling Inventive Problem Solving, Wiley 2011

Doporučujeme též navštívit osobní stránku Kaden Gadd http://wbam2244.dns-systems.net/EDB/.
Stránka https://www.triz.co.uk/ je také zajímava a stojí za schlédnutí.